Skip to main content

C-RAD AB: Kvartalsrapport 1 januari – 30 september 2011

Väsentliga händelser under perioden

 

 • IBA Dosimetry har för 2011 lagt en ramorder till dotterbolaget C-RAD Imaging AB för leverans av dioddetektorer till ett värde av 4,8 MSEK
 • Avtal för GEMini ED har undertecknats med Paracelsus Medical University vid universitetskliniken i Salzburg
 • Introduktion av system Catalyst på ESTRO konferensen i London
 • C-RADs produkter introduceras på tyskspråkiga marknader
 • Samarbetsavtal med Skånes Universitetssjukhus och första order på system Catalyst 
 • Stort intresse för C-RADs produktprogram vid AAPM och ASTRO konferenserna i Nordamerika
 • Ett utvecklingsavtal har skrivits under med Elekta   
 • Omsättningen uppgick till 11,2 MSEK (10,0 MSEK)
 • Orderingången uppgick till 10,9 MSEK
 • Resultat efter skatt -17 685 kSEK (-6 618 kSEK)
 • Resultat per aktie efter skatt -1,44 SEK (-0,54 SEK)
 • Rörelseresultat -17 336 kSEK (-5 773 kSEK)
 • Soliditet 62 % (78 %)
 • Likvida medel 2 361 kSEK (19 004 kSEK)
 • Antal anställda under perioden uppgick i medeltal till 21 personer (20)

 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Avsiktsförklaring underskriven för GEMini detektor
 • Förstärkning av marknadsfunktionen
 • Installation av sex Catalyst system
 • C-RADs företrädesemission övertecknades med 65 %
 • Nya konvertibel lån skrivs med Norrlandsfonden

 

 

Kommentar från Erik Hedlund, VD i C-RAD AB, angående företagets verksamhet:

”Den finansiella oron har endast haft en begränsad påverkan på strålterapimarknaden. Vi ser däremot en försening av pågående projekt mot slutet av detta år. Flera planerade projekt och försäljningar kommer först att genomföras under inledningen av 2012. C-RAD har en stark position med tre system speciellt utvecklade för den avancerade strålterapimarknaden.

Sedan november månad finns det så kallade MMI interfacet för auto set up och andningsstyrd strålbehandling i Varians prislista med koppling mot C-RADs Catalystsystem. Från december månad kommer fyra av de viktigaste CT systemen på marknaden att ha koppling mot C-RADs Sentinelsystem. Samarbetet och kopplingen mot Varians acceleratorer är en viktig milstolpe för företaget.”

 

Close Menu