Skip to main content

C-RAD AB: Kvartalsrapport 1 2011

 

C-RAD AB (publ), Kvartal 1 januari- 31 mars 2011

 

Väsentliga händelser under perioden

 • IBA Dosimetry har för 2011 lagt en ramorder till dotterbolaget C-RAD Imaging AB för leverans av dioddetektorer till ett värde av 4,8 MSEK
 • De första serviceavtalen för Sentinel har undertecknats
 • Avtal för GEMini ED har undertecknats med Paracelsus Medical University vid universitetskliniken i Salzburg      
 • Avtal att sälja Aktina Medicals produkter på den skandinaviska marknaden
 • Omsättningen uppgick till 5 656 kSEK (2 779 kSEK)
 • Orderingången uppgick till 6,1 MSEK (6,0 MSEK)
 • Resultat efter skatt – 5 157 kSEK (-1 608 kSEK)
 • Resultat per aktie efter skatt -0,42 SEK (- 0,16 SEK)
 • Rörelseresultat -5 038 kSEK (-1 462 kSEK)
 • Soliditet 72 % (72 %)
 • Likvida medel 11 801 kSEK (12 225 kSEK)
 • Antal anställda under perioden uppgick i medeltal till 21 personer (19)

 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Avtal för klinisk utprovning av Sentinel har undertecknats med Christie NHS Foundation Trust i Manchester.
 • Deltagande vid det nordiska onkologimötet i Uppsala
 • Ny V.D. för C-RAD Positioning AB
 • Introduktion av system Catalyst på ESTRO konferensen i London

 

Kommentar från Erik Hedlund, VD i C-RAD AB, angående företagets verksamhet:

”Orderingången för årets första kvartal har utvecklats som förväntat samtidigt som omsättningen fördubblats. Den enskilt största ordern fick C-RAD från IBA Dosimetry på 4,8 MSEK. C-RAD Imaging skall under året leverera sammanlagt 1600 dioddetektorer. Resultatet jämfört med första kvartalet 2010 är sämre. Detta beror på två faktorer. Dels har C-RAD påbörjat avskrivning av aktiverad utveckling för GEMini systemet, vilket belastar resultatet med 1,2 MSEK. Dessutom drar investeringar i marknadsorganisationen och Catalyst systemet stora kostnader.

Glädjande är det positiva mottagandet, som Catalyst systemet fick vid ESTRO mötet i London. Vi förväntar oss en fortsatt god utveckling för bolaget under 2011.”

 

 

 

Close Menu