Skip to main content

C-RAD AB har beslutat om återköp av egna aktier i samband med C-RAD:s långsiktiga prestationsaktieprogram

Efter mandatet från Årsstämman som hölls 5:e maj 2023, har C-RAD AB:s (publ) styrelse beslutat kring återköp av egna aktier

Syftet med mandatet för att återköpa egna aktier, samt styrelsens beslut att nyttja mandatet, är att möjliggöra aktieleverans sammanhängande med C-RAD:s långsiktiga prestationsaktieprogram, 2023/2026. Återköp av egna aktier kommer att genomföras i enlighet med Nordic Market Rulebook for Issuers of Shares.

Återköpen kommer att ske enligt följande villkor

  • Återköp får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma.
  • Återköp får ske av högst 88 500 B-aktier.
  • Återköp av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm och till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
  • Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Rapportering av återköp kommer att ske till Nasdaq Stockholm i enlighet med gällande regler.

Vid tidpunkten för detta pressmeddelande uppgår det totala antalet aktier i C-RAD till 862 887 A-aktier samt 32 904 048 B-aktier. C-RAD innehar vid tidpunkten för detta pressmeddelande inga egna aktier.

Close Menu