Skip to main content

C-RAD AB: Halvårsrapport 2012

Halvårsrapport 1 januari-30 juni 2012

Halvårsrapport 1 januari-30 juni 2012

C-RAD AB (publ)

Väsentliga händelser under perioden

 

 • Omsättningen uppgick till 9,7 (7,9) MSEK
 • EBITA – 12,4 MSEK (-13,5) MSEK
 • Resultat efter skatt – 12,7 (-13,7) MSEK
 • Orderstocken uppgick till 16,7 (6,2) MSEK 
 • Orderingången uppgick till 14,4 (9,2) MSEK
 • Resultat per aktie efter skatt -0,80 SEK (-1,12 SEK)
 • Soliditet 57 % (68 %)
 • Likvida medel 10 596 kSEK (4 110 kSEK)
 • Vid slutet av perioden uppgick antalet anställda till 21 (21)
 • IBA Dosimetry har för 2012 lagt en ramorder på 6,1 MSEK. Kvalitetsproblem hos underleverantörer förskjuter leveranser mot andra halvåret.
 • Genombrott för C-RAD på nyckelmarknader
 • C-RAD har erhållit FDA godkännande för system Catalyst
 • Godkända interface för kommunikation med Varians acceleratorer
 • C-RADs Sentinelsystem finns tillgängligt med interface till tre tillverkare av CT system
 • Framgångsrikt deltagande på europeiska konferenser
 • Avtal har tecknats med Elekta inom området andningstyrd strålbehandling
 • Nya säljkontor och dotterbolag i Berlin och Shanghai
 • Avtal med Penser Bank

   

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Två ytterligare order på C-RAD Sentinel från Elekta Kina
 • Godkänt patent i USA för C-RADs interaktiva teknologi
 • Första installation i Tyskland på Varians Unique accelerator för andningsstyrd strålbehandling
 • FDA godkännande för Sentinel med 4DCT
 • Stort intresse för C-RADs lösningar vid årets AAPM möte i USA

   

Kommentar från Erik Hedlund, VD i C-RAD AB, angående företagets verksamhet:

”Trots problem med säljorganisationen i USA och kvalitetsproblem med komponentleveranser till detektortillverkningen har orderingången och omsättningen under årets första sex månader ökat med 56 % respektive 23 % jämfört med samma period föregående år.  

Satsningen på egna säljbolag i Tyskland, Kina och USA samt direktförsäljning i Skandinavien börjar vi att se de första resultaten ifrån. Effekterna kommer dock att bli mer påtagliga under senare delen av 2012. Fungerande interface mot Varian och de viktigaste tillverkarna av datortomografer kommer också att positivt att bidra till affärsutvecklingen.

C-RAD räknar med en stark utveckling under resten av 2012.”

 

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Hedlund, CEO C-RAD AB, Telefon: +46-18-66 69 31, E-mail: erik.hedlund@c-rad.se

 

Close Menu