Skip to main content

C-RAD AB: Halvårsrapport 2011

C-RAD AB (publ), Halvårsrapport 2011

C-RAD AB (publ), Halvårsrapport 2011

 

 

 

Väsentliga händelser under perioden

 

 • IBA Dosimetry har för 2011 lagt en ramorder till dotterbolaget C-RAD Imaging AB för leverans av dioddetektorer till ett värde av 4,8 MSEK
 • Avtal för GEMini ED har undertecknats med Paracelsus Medical University vid universitetskliniken i Salzburg
 • Avtal för klinisk utprovning av Sentinel har undertecknats med Christie NHS Foundation Trust i Manchester.
 • Introduktion av system Catalyst på ESTRO konferensen i London
 • C-RADs produkter introduceras på tyskspråkiga marknader
 • Ny VD för C-RAD Positioning AB
 • Samarbetsavtal med Skånes Universitetssjukhus och första order på system Catalyst     
 • Omsättningen ökade med 71 % till 7,9 MSEK (4,6 MSEK)
 • Orderingången uppgick till 9,2 MSEK (8,2 MSEK)
 • Resultat efter skatt -13 743 kSEK (- 6 785 kSEK)
 • Resultat per aktie efter skatt -1,12 SEK (- 0,48 SEK)
 • Rörelseresultat -13 540 kSEK (-6 015 kSEK)
 • Soliditet 68 % (77 %)
 • Likvida medel 4 110 kSEK (11 801 kSEK)
 • Antal anställda under perioden uppgick i medeltal till 21 personer (19)

 

  Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Stort intresse för C-RADs produktprogram vid AAPM mötet i Vancover
 • De första två Catalystsystemen har installerats
 • Forskningsavtal underskrivet med Elekta

 

 

Kommentar från Erik Hedlund, VD i C-RAD AB, angående företagets verksamhet:

”Orderingång och omsättning har utvecklats som förväntat under årets första sex månader. Strålterapiklinikerna lägger vanligtvis sina beställningar under slutet av kalenderåret. Det försämrade resultatet, trots den ökande omsättningen, förklaras närmare under rapportens avsnitt Finansiell utveckling.

Den viktigaste händelsen har varit presentationen av det nya Catalyst systemet på fysikermötena i London, Wiesbaden och Vancouver. Intresset har varit enormt stort för C-RADs produktprogram och speciellt för det nyutvecklade Catalystsystemet med helt unika prestanda för interaktivitet och med algoritmer, som beaktar förändringar i kroppskonturen. Systemet, som arbetar i realtid, kan också användas för att detektera optiska markörer.”

För ytterligare information från företagets VD Erik Hedlund, se videopresentation på www.c-rad.se.

 

Close Menu