Skip to main content

C-RAD AB – Delårsrapport april – juni 2017

FORTSATT STARK TILLVÄXT AV BÅDE ORDERINGÅNG OCH OMSÄTTNING
Väsentliga händelser under perioden januari – juni 2017

FORTSATT STARK TILLVÄXT AV BÅDE ORDERINGÅNG OCH OMSÄTTNING

Väsentliga händelser under perioden januari – juni 2017

·        Nettoomsättning: 32,2 (15,6) MSEK, +106%.

·        Orderingång: 49,3 (30,4) MSEK, +62%.

·        EBITDA: -2,7 (-8,3) MSEK.

·        Rörelseresultat:-4,1 (-9,8) MSEK.

·        Resultat per aktie: -0,14 (-0,44) SEK.

·        Avtal med Miami Cancer Insitute, värde 7,5 MSEK.

·        Avtal med två franska cancercenter, värde 9 MSEK.

·        Positivt domslut i patienttvist med Beamocular.

 

Kommentarer från VD, Tim Thurn: 

C-RADs starka tillväxt fortsatte under det andra kvartalet med en omsättningsökning på över 100 procent och en ökning av orderingången på 62 procent jämfört med samma period föregående år. Kraften i denna tillväxt bekräftar marknadens ökade efterfrågan på vår ledande teknologi.

Under det andra kvartalet levererade vi den högsta omsättningen någonsin – en ökning från 16 MSEK under det andra kvartalet 2016 till hela 32,5 MSEK under samma period 2017. Samtidigt ökade orderingången från 30,4 MSEK till 49,3 MSEK.

EMEA-regionen uppvisade en anmärkningsvärd tillväxt under det andra kvartalet genom en stadigt ökande orderingång i regionen i allmänhet och en stor order från Frankrike i synnerhet. Det franska projektet avser en privat sjukhuskoncern som beslutat att utrusta samtliga sina linjäracceleratorer med C-RADs ytskanningssystem, vilket resulterade i en order på 9 MSEK. Kunden har sedan tidigare utrustat sina CT-maskiner med C-RADs Sentinel 4DCT™-lösning. Att redan existerande kunder väljer att uppgradera sin C-RAD-installation i takt med att de växer är en mycket positiv signal.   

Vid en närmare titt på våra produktsegment kan noteras att orderingången för vår Life Cycle Business-verksamhet – primärt försäljning av supporttjänster –  översteg 13 MSEK under perioden. Det innebär en ökning på nästan 400 procent jämfört med samma period föregående år. Fler och fler kunder överväger möjligheten till serviceavtal som täcker in uppgraderingar av hårdvara och mjukvara, reservdelar och förebyggande underhåll under i genomsnitt fem år. Serviceavtal tecknas ofta vid nyförsäljning av system, medan den redan existerande kundbasen kompletterar sina installationer med ett serviceavtal. Serviceavtalen genererar en stabil intäkt under hela avtalstiden. Orderingången för vår huvudsakliga produktlinje, positioneringssystem, uppgick till mer än 33 MSEK att jämföra med 25 MSEK under det andra kvartalet 2016. Orderstocken ökande under perioden till totalt 118 MSEK vilket ger en stabil bas för kommande intäkter.  

Vårt fokus på kostnadskontroll och den avsevärda omsättningsökningen har resulterat i en positiv utveckling av rörelseresultatet. Den förbättring av bruttomarginalen på våra produkter som har åstadkommits under de senaste kvartalen bidrar också till denna utveckling.

I början av det tredje kvartalet mottog vi prestigefulla ordrar från två välrenommerade kunder med ett totalt värde om 29 MSEK. Samtidigt som detta var en minst sagt positiv start på kvartalet, påvisar det också att det finns en stor volatilitet i orderingången mellan kvartalen i vår bransch.

C-RAD uppvisar en stark tillväxt, vilket bekräftar vår tidigare bedömning av en stigande marknadsacceptans som leder till ökande efterfrågan på våra avancerade ytskanningssystem. Det finns en avsevärd potential i samtliga av våra huvudmarknader. C-RAD fortsätter att leverera utifrån den lagda strategin och är nu en betydligt större aktör med högre tillväxt än för ett år sedan,  säger Tim Thurn, VD på C-RAD.

Om C-RAD

C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem. All produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har för närvarande 48 anställda. C-RAD har grundat tre bolag för direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland och C-RAD WOFE i Kina. Det fransk-belgiska laserföretaget Cyrpa International SPRL är ett helägt dotterbolag vars verksamhet har integrerats.. C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com

 

För ytterligare information:

Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post investors@c-rad.com

 

Denna information är sådan information som C-RAD AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2017 kl. 8:30 CET.

 

 

Close Menu