Skip to main content

C-RAD AB: C-RAD stärker organisationen

Pressmeddelande 2013-03-04

Pressmeddelande 2013-03-04

  

C-RAD-gruppen stärker organisationen

C-RAD AB med tre helägda dotterbolag i Sverige och tre internationella säljbolag är alla verksamma inom området strålbehandling av patienter med cancer. C-RAD genomför ett flertal förändringar inom moderbolaget och dotterbolagen med syftet att stärka gruppen både kommersiellt och tekniskt.

C-RAD har sedan flera år haft avtal med Elekta, IBA och Varian. Under inledningen av 2013 har tre nya samarbeten och förvärv genomförts:

  • Utveckling av interface mot General Electrics datortomografer
  • Samarbetsavtal med Cablon Medical för utveckling av ett gemensamt system för dosimetriområdet baserat på C-RADs GEminiteknologi
  • Förvärv av det belgiska bolaget Cyrpa för att kunna erbjuda marknaden kompletta lösningar för positionering och övervakning vid diagnostik och strålbehandling av patienter

Dessa nya samarbeten liksom de tidigare med Elekta, IBA och Varian kommer att ställa nya krav på C-RADs organisation.

Inom moderbolaget utses Tim Thurn till vice VD. Han behåller sin nuvarande tjänst, som VD för C-RAD Positioning AB.

Första maj 2013 tillträder Marie Åström befattningen som CFO och koncerncontroller för C-RAD AB. Marie Åström har många års erfarenhet som CFO och finanschef i börsnoterade bolag.

Kristofer Maad tillträder befattningen, som VD för C-RAD Imaging AB. Han har tidigare arbetat som produktchef i C-RAD Positioning AB och har varit viktig i framtagandet av de båda systemen Sentinel och Catalyst och kommersialiseringen av dessa. Två av hans uppfinningar har resulterat i patent.

Peter Nyman har övertagit ansvaret som produktchef inom C-RAD Positioning AB. Peter kommer närmast från en befattning inom Maquet, som ingår i Getingekoncernen.

Erik Hedlund, CEO i C-RAD AB:

“Med förstärkningar av organisationen i moderbolaget och dotterbolagen står C-RAD-gruppen väl rustat för att möta nya utmaningar och säkerställa en fortsatt expansion under kommande år.“

 

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Hedlund, CEO C-RAD AB, Telefon: +46-18-66 69 31, E-mail: erik.hedlund@c-rad.se

 

 

 

Close Menu