Skip to main content

Avtal om strategiskt samarbete inom avancerad strålbehandling av patienter med cancer har ingåtts mellan de två uppsalabaserade företagen C-RAD AB och ONCOlog Medical AB.

Pressmeddelande
2007-11-19
Avtal om strategiskt samarbete inom avancerad strålbehandling av patienter med
cancer har ingåtts mellan de två uppsalabaserade företagen C-RAD AB och ONCOlog
Medical AB. 
Inom strålbehandling av patienter med cancer sker idag en snabb utveckling av
nya avancerade metoder, som intensitetsmodulerad strålterapi, bildstyrd
strålterapi (IGRT), adaptiv strålterapi och jonterapi. 
Vid konventionell strålbehandling liksom för avancerad strålterapi behöver
patienten vara korrekt positionerad för att för att maximera strålningen till
tumören och minimera strålningen till intilliggande frisk vävnad. De nya
strålbehandlingsteknikerna möjliggör att strålningen fokuseras till avgränsade
områden, vilket ytterligare skärper kraven på exakt positionering av patienten. 
De båda företagen C-RAD AB och ONCOlog Medical AB erbjuder tekniska lösningar
för att snabbt och exakt positionera patienten inför behandlingen samt att
övervaka patienten under behandlingen. 
Samarbetet har i ett första steg, som mål att minimera behovet av så kallad
CT/MR- simulering före strålbehandlingen samt individuell fixationsutrustning.
Lösningarna kommer att bygga på ONCOlogs PatLog Load och StereoLog och C-RADs
Sentinel. 
C-RADs V.D. Erik Hedlund säger: Genom samarbetet skapas förutsättningar för de
båda företagen med sina unika kompetenser och lösningar att snabbare nå ut på
marknaden samtidigt som produktutbudet breddas. 
ONCOlogs V.D. Hans Dahlin säger: Företagens kompletterande produkter för
patientpositionering kommer att medföra en säkrare och effektivare
strålbehandling, något som står högt på agendan bland världens
strålterapikliniker. 


För ytterligare information kontakta:
Erik Hedlund, VD, C-RAD AB, Telefon 018- 66 69 31

Hans Dahlin, VD, ONCOlog Medical AB, Telefon 018-19 45 65

Kort om ONCOlog Medical AB
ONCOlog Medical är ett expertföretag inom Radioterapi, med lång erfarenhet av
utveckling och internationell exploatering av innovativa HW och SW
produktlösningar för en effektivare cancervård. 

ONCOlog Medical ägs av LinkMed AB (48%) och företagets ledningsgrupp (52%).
LinkMed är noterade på Stockholmsbörsens Small Cap lista. 

Kort om C-RAD AB
C-RAD utvecklar nya innovativa lösningar för användning inom avancerad
strålbehandling. Slutkunder är strålbehandlingskliniker över hela världen. All
produktutveckling sker i tre helägda dotterbolag, C-RAD 
Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB. C-RAD Imaging AB är
placerat i Östersund medan de övriga tre företagen har sin verksamhet i
Uppsala. Totalt är 18 personer anställda i företagen. 

C-RAD AB är sedan juli 2007 noterat på Aktietorget. 

Verksamheterna i C-RAD AB har sitt ursprung i forskning och utveckling från
Karolinska Institutet i Solna och Kungliga Tekniska Högskolan i 
Stockholm.
Close Menu