Skip to main content

Återköp av C-RAD B-aktier i vecka 34, 2023

Mellan den 21 augusti 2023 och den 23 augusti 2023, har C-RAD AB (publ) (LEI code 549300SPXLHF15W2CU25), återköpt sammanlagt 28 500 egna B-aktier (ISIN: SE0002016352).

Återköpen genomförs i enlighet med årsstämmans bemyndigande till styrelsen att förvärva aktier i bolaget. Syftet med återköpet är att täcka bolagets åtaganden enligt tidigare beslutade incitamentsprogram.

Datum: Aggregerad daglig volym (antal aktier): Viktat genomsnittspris per dag (SEK): Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK):
2023-08-21 15 000 31,0834 466 251
2023-08-22 8 500 31,5243 267 957
2023-08-23 5 000 31,8600 159 300
Total: 28 500 31,3511 893 508

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Pareto för C-RAD:s räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår C-RAD AB:s innehav av egna aktier per den 23 augusti 2023 till 88 500 B-aktier, vilket motsvarar 0,26 procent av det totala antalet utgivna aktier, och 0,21 procent av antalet röster. Det totala antalet aktier i C-RAD AB, inklusive Bolagets innehav, uppgår till 33 766 935, varav 862 887 A-aktier och 32 904 048 B-aktier.

Close Menu