Skip to main content

Ändring av antalet aktier och röster i C-Rad

Pressmeddelande 2015-08-03
Till följd av Euroclear-registrering av omvandling av A-aktier till B-aktier
har antalet aktier och röster i C-Rad AB (”C-Rad” eller ”Bolaget”) förändrats.

Pressmeddelande 2015-08-03

Till följd av Euroclear-registrering av omvandling av A-aktier till B-aktier har antalet aktier och röster i C-Rad AB (”C-Rad” eller ”Bolaget”) förändrats.

Som Bolaget offentliggjorde den 30 juni 2015 begärde aktieägare i C-Rad under juni månad 2015 omvandling av 214 500 A-aktier till B-aktier. Med undantag för 106 500 aktier, som endast är registrerade hos Bolagsverket baserat på en omvandling från februari 2015, har juli-omvandlingen registrerats hos Euroclear Sweden AB och därmed upptagits i Bolagets aktiebok under juli månad 2015.

Efter omvandlingen så uppgår det totala antalet aktier i Bolaget registrerade hos Bolagsverket till 22 025 323, varav 21 335 013 aktier är av serie B och 690 310 aktier är av serie A. Det totala antalet röster avseende dessa aktier uppgår därmed till 28 238 113.

Informationen är sådan som C-RAD skall offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 augusti 2015 kl. 11:45.

För ytterligare information:

Tim Thurn, VD, C-Rad, telefon: +46-18-666947, E-post: investors@c-rad.com.

 

Om C-RAD

C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem. Slutanvändarna är strålbehandlingskliniker över hela världen. All produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har för närvarande 32 anställda. C-RADs verksamhet är sprungen ur forskning och utveckling på Karolinska Institutet i Solna. Bolagets första produkt, C-RAD SentinelTM, började säljas 2007. Samarbetsavtal har ingåtts med Elekta (Sverige), Varian (USA) och IBA (Belgien). På större marknader representeras C-RAD av distributörer som är specialiserade inom strålterapi. C-RAD har grundat tre bolag för direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland och C-RAD WOFE i Kina. C-RAD äger 29 procent av aktierna i laserföretaget Cyrpa med en option att förvärva resterande 71 procent. C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com.

 

För ytterligare information:

Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post: investors@c-rad.com

 

Ovanstående information är kurspåverkande och måste därmed offentliggöras enligt lagen om värdepappersmarknaden (2007:528).

Close Menu