Skip to main content

Ändrat datum för C-RAD AB (publ) delårsrapport för det tredje kvartalet 2017

Vid årsstämma 2017 valdes ett antal nya ledamöter in i styrelsen. För att
säkerställa full närvaro på planerade styrelsemöten har C-RAD ändrat det
planerade rapporttillfället för det tredje kvartalet.

Vid årsstämma 2017 valdes ett antal nya ledamöter in i styrelsen. För att säkerställa full närvaro på planerade styrelsemöten har C-RAD ändrat det planerade rapporttillfället för det tredje kvartalet.

C-RAD AB (publ) kommer att publicera delårsrapporten för det tredje kvartalet 2017 den 27 oktober 2017 istället för som tidigare kommunicerat den 24 oktober 2017.

 

Close Menu