Skip to main content

Ändrat datum för årsstämma 2018 i C-RAD AB (publ)

C-RAD AB (publ) har tidigare meddelat att årsstämma 2018 kommer att hållas den 17 maj, 2018.

På grund av tekniska problem vid utskick av kallelsen, vilket innebar att den blev en dag försenad, har det beslutats att senarelägga stämman till den 31 maj, 2018.

Vi ber om ursäkt för eventuella besvär orsakade av detta, ny kallelse kommer att skickas ut under nästa vecka.

Om C-RAD

C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem. All produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har för närvarande 50 anställda. C-RAD har grundat tre bolag för direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland och C-RAD WOFE i Kina. Det fransk-belgiska laserföretaget Cyrpa International SPRL är ett helägt dotterbolag vars verksamhet har integrerats. C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.
För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com

För ytterligare information:
Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post investors@c-rad.com

Denna information är sådan information som C-RAD AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2018 kl. 18:45 CEST.

Close Menu