Skip to main content

AltoInvest köper 131 000 teckningsoptioner för inlösen till aktier

C-RAD meddelar idag att AltoInvest har köpt 131 000 teckningsoptioner av anställda i C-RAD. Teckningsoptionerna är en del av det incitamentsprogram genom teckningsoptioner som antogs på årsstämman 2016.

Teckningsoptionerna ger AltoInvest rätt att köpa 131 000 aktier i C-RAD till ett pris om 11,80 kr per aktie till och med den 1 maj, 2019. Därigenom ökar AltoInvests sitt innehav i C-RAD till 3,64 procent av aktierna och 2,91 procent av rösterna (efter inlösen).

C-RADs anställda innehar fortfarande 133 000 teckningsoptioner från teckningsoptionsprogrammet 2016. Dessa kan lösas in till och med den första maj, 2019.

“AltoInvest är en långsiktigt orienterad investeringsfond och vi välkomnar deras beslut att förvärva teckningsoptionerna från anställda i C-RAD. Det finns ett stort intresse för teckningsoptionsprogrammen hos våra anställda, vilket reflekterar vårt teams engagemang att skapa framgång i bolaget.” säger Tim Thurn, VD på C-RAD AB. ”C-RAD har vuxit snabbt under de senaste åren. Med en attraktiv produkt, en bra position på den globala marknaden och ett engagerat team ser vi fram emot att ge ännu fler patienter tillgång till cancervård av högsta kvalitet.”

About AltoInvest

AltoInvest is a French asset manager and has its investment focus exclusively on minority shareholdings in European, listed or unlisted Small and Mid-Cap companies. AltoInvest invests in companies for their long-term growth potential and intends to keep its shareholding for several years. As of today, AltoInvest has invested in more than 250 companies operating all over Europe and across all growth and innovation related businesses.

Together with Eiffel Investment, a French asset management firm and debt financing specialist (listed bonds and private debt), the Group manages more than 1.5 billion euros on behalf of major European institutional investors and almost 25,000 private clients.

Om C-RAD

C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem. All produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har för närvarande 53 anställda. C-RAD har grundat tre bolag för direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland och C-RAD WOFE i Kina. Det fransk-belgiska laserföretaget Cyrpa International SPRL är ett helägt dotterbolag vars verksamhet har integrerats.. C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.
För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com

För ytterligare information:
Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post investors@c-rad.com

Close Menu