Skip to main content

Ägarförändring i C-RAD inom familjen Hamberg till följd av arvskifte

Efter genomfört arvskifte har hela aktieinnehavet i C-RAD tidigare listat på Per Hamberg DBO nu överförts till ett antal efterlevande familjemedlemmar. Däribland styrelseledamoten Peter Hamberg, vars innehav (inklusive Hamberg Förvaltning AB) nu uppgår till 379,762 A-aktier och 1,495,224 B-aktier.

Om C-RAD

C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem. All produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har för närvarande 60 anställda. C-RAD har grundat tre bolag för direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland och C-RAD (Shanghai) Medical Devices Co Ltd. Det fransk-belgiska laserföretaget Cyrpa International SPRL är ett helägt dotterbolag vars verksamhet har integrerats. C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com

För ytterligare information:

Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post investors@c-rad.com

Close Menu