Valberedning

Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på investors@c-rad.com
English version here

C-RADs valberedning inför årsstämman 2023 utgörs av:

  • Anna Frick (utstedd av Svea Ekonomi)
  • Gaétan Boyer (utsedd av Hamberg Förvaltning)
  • Lars Nyberg

Valberedningen har utsett Gaétan Boyer till ordförande av valberedningen.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2023 framlägga förslag avseende antalet styrelseledamöter, styrelsearvoden, styrelsens sammansättning, val av styrelseordförande, val av ordförande på årsstämma, revisorsarvoden och val av revisorer, samt riktlinjer för utseende av valberedning.

Förslag till valberedning kan lämnas via email: info@c-rad.com senast den 15 februari, 2023.

Välkommen att kontakta oss för mer information kring investeringar och finansiell information

Välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor