Skip to main content

Valberedningens förslag till ny styrelse i C-RAD. Kristina Willgård föreslås till ny ordförande.

  • C-RADs valberedning föreslår Kristina Willgård till ny ordförande i styrelsen.
  • C-RADs valberedning föreslår vidare nyval av Susanne Ekblom och Peter Simonsbacka.
  • Ordförande Lars Nyberg har meddelat valberedningen att han inte ställer upp till omval till styrelsen. Vidare har Per-Arne Blomquist, Kicki Wallje-Lund och Åsa Hedin meddelat valberedningen att de inte ställer upp till omval i styrelsen.

Valberedningen föreslår att följande personer väljs till styrelseledamöter:

  • Kristina Willgård, nyval, ordförande
  • Jenny Rosberg, omval
  • David Sjöström, omval
  • Susanne Ekblom, nyval
  • Peter Simonsbacka, nyval

Kristina Willgård, ny ordförande: har lång internationell erfarenhet från ledande befattningar inom svenskt näringsliv. Senast som VD för Large Cap och Med Tech-bolaget AddLife (NASDAQ : ALIF) och är för närvarande styrelseledamot i bland annat Addnode Group, Ernströmgruppen och Mölnlycke. 

Susanne Ekblom (nyval): har långvarig affärserfarenhet som CFO Investor AB, CFO för Dynamite inom Scania samt som VD för Vectura fastigheter och är för närvarande styrelseledamot och ordförande i revisionutskottet 7:e AP fonden, Norstat och Assemblin samt interim CFO på Storytel.

Peter Simonsbacka (nyval): har långvarig internationell erfarenhet från ledande befattningar inom Lab Tech Tech/Med Tech, bland annat som försäljningschef på Mettler Toledo, som VD på BergmanLabora, affärsenhetschef Addtech (NASDAQ:ADDT) och är för närvarande affärsområdeschef i AddLife (NASDAQ:ALIF) samt styrelseordförande i Swedish Labtech.

Lars Nyberg, nuvarande styrelseordförande, har meddelat att han inte kommer att ställa upp för omval till styrelsen vid nästa årsstämma. Lars valdes in i C-RADs styrelse som ordförande 2016 och kommer att fortsätta att vara ordförande under återstoden av sin mandatperiod. Valberedningen föreslår därför att, Kristina Willgård väljs av årsstämman 2023 till ny ordförande i C-RADs styrelse.

Fullständig information kommer i kallelsen till årsstämman. Bolaget planerar att hålla årsstämma den 5 maj 2023 och valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande kommer att offentliggöras i god tid innan årsstämman.

Close Menu