Skip to main content

Storägare tecknar sig i pågående emission i C-RAD AB.

Pressmeddelande 2008-10-10
 

Storägare tecknar sig i pågående emission i C-RAD AB.

 

C-RAD AB, med sina tre helägda dotterbolag, utvecklar nya och innovativa
lösningar för användning inom avancerad strålterapi. Styrelsen i C-RAD AB
(publ) beslutade den 22 augusti 2008, med stöd av årsstämmans bemyndigande, att
genomföra en nyemission. Nyemissionen, som sker med företrädesrätt för
aktieägarna, beräknas tillföra bolaget 20 miljoner kronor före
transaktionskostnader, förutsatt att emissionen blir fulltecknad. Teckning sker
under perioden 15 september till 15 oktober 2008. 

Sedan nyemissionen och introduktionen på Aktietorget juli 2007, har C-RAD
framgångsrikt fullföljt sina planer avseende produktutveckling, kliniska och
industriella samarbeten, marknadsintroduktioner och uppbyggnad av den egna
organisationen. Utvecklingsarbetet i de båda dotterbolagen i Uppsala och
Östersund har kunnat fullföljas enligt plan. Den pågående nyemissionen
annonserades redan under 2007 och genomförs enligt tidigare redovisade planer. 

 

I samband med emissionen har ett antal investerarmöten genomförts i Sverige.
Presentationer har hållits på ett tiotal olika platser. Intresset för
strålterapi och C-RAD´s verksamhet har varit stort från både småsparare och
större investerare. 

Bolagets största finansiella ägare, Catella Healtcare Investments med en
ägarandel om 22,7 procent, har låtit meddela att man har tecknat sin andel av
emissionen. Norrlandsfonden, som tidigare har beviljat C-RAD konvertibellån
motsvarande 6 % av aktiekapitalet, har även de beslutat att försvara sin andel
i bolaget. 

Grundarkretsen, som består av personer från Karolinska Institutet, Kungliga
Tekniska Högskolan, Karolinska Sjukhuset samt av personer med industriell
bakgrund från strålterapiområdet kommer att teckna sig. Storleken beslutas
enskilt av varje grundare. 

 

Erik Hedlund, verkställande direktör C-RAD AB kommenterar:

”Strategin som beslutades i samband med börsintroduktionen i juli 2007 har
framgångsrikt genomförts av C-RAD och dess medarbetare. Många nya och gamla
aktieägare har redan tecknat sig i den pågående emissionen. Speciellt glädjande
är att bolagets största ägare Catella Healthcare Investments tecknar sin andel.
Vi är också mycket glada att Norrlandsfonden har beslutat att med ett nytt
konvertibellån försvara sin andel i bolaget. Mot denna bakgrund är jag
övertygad om att emissionen kommer att bli framgångsrik.” 

 

För ytterligare information kontakta: 

Erik Hedlund, V.D. C-RAD AB, Telefon 018- 66 69 31, E-post:
erik.hedlund@c-rad.se 

 

Kort om C-RAD AB

C-RAD utvecklar nya innovativa lösningar för användning inom avancerad
strålbehandling. Slutkunder är strålbehandlingskliniker över hela världen. All
produktutveckling sker i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD
Imaging AB och C-RAD Innovation AB. C-RAD Imaging AB är placerat i Östersund
medan de övriga tre företagen har sin verksamhet i Uppsala. Totalt är 18
personer anställda i företagen. C-RAD AB är sedan juli 2007 noterat på
Aktietorget. Verksamheterna i C-RAD AB har sitt ursprung i forskning och
utveckling från Karolinska Institutet i Solna och Kungliga Tekniska Högskolan i
Stockholm. 
Close Menu