Skip to main content

Överklagande av dom avseende C-RAD’s patenträttigheter

Pressmeddelande 2017-01-24

Patent och marknadsdomstolen vid Stockholms Tingsrätt bekräftade C-RADs rättigheter till patentet för deras innovation benämnd ”Patient Monitoring Radiation Machines” i domslut den 27 oktober, 2016. Motparten i målet har lämnat in ett överklagande av domen och Svea Hovrätt- Patent- och marknadsöverdomstolen har nu godkänt överklagandet.

 

C-RAD kommer att informera marknaden så snart ny och relevant information meddelas.

 

Bakgrunden till tvisten avser rättigheterna till en patentfamilj (en patentansökan och ett patent) avseende en uppfinning benämnd “Patient Monitoring Radiation Machines” vars uppfinnare Kristofer Maad genom hans nuvarande arbetsgivare, bolaget Beamocular, till vilket han har överfört sin patenträtt, hävdar att innovationen inte ägs av eller har blivit överförd till C-RAD Positioning AB. Kristofer Maad var tidigare anställd av C-RAD men lämnade bolaget i September 2014.

 

 

Om C-RAD

C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem. All produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har för närvarande 45 anställda. C-RAD har grundat tre bolag för direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland och C-RAD WOFE i Kina. Det fransk-belgiska laserföretaget Cyrpa International SPRL är ett helägt dotterbolag vars verksamhet har integrerats.. C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com

 

För ytterligare information:

Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post investors@c-rad.com

 

Denna information är sådan information som C-RAD AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 januari 2017 kl. 08:30 CET.

Close Menu