Skip to main content

Order på tre C-RAD-system i Italien

Pressmeddelande 2015-04-13
C-RADs italienska distributör – TecnoSan S.a.a – har fått in en order på två
Catalyst™-system och ett Sentinel™ 4DCT-system från cancerkliniken Ospedale del
Mare i Neapel.

Pressmeddelande 2015-04-13

C-RADs italienska distributör TecnoSan S.a.a har fått in en order på två Catalyst-system och ett Sentinel4DCT-system från cancerkliniken Ospedale del Mare i Neapel.

Catalyst-systemet kommer att levereras med en komplett mjukvarukonfiguration som innehåller moduler för andningsstyrd strålbehandling, patientpositionering och rörelseövervakning samt gränssnitt för en General Electric CT och Elekta Versa HD linjäracceleratorer. Kunden har även bestämt sig för den unika audiovisuella couching-funktionen med stöd för strålbehandling i interaktivt läge.

Cancercentret är del av det nybyggda sjukhuset Ospedale del Mare. Onkologiavdelningen förväntas öppna för patienter i början av 2016.

C-RAD och TecnoSan kommer att använda sjukhuset som referensobjekt för att presentera produkterna i klinisk miljö för andra kliniker i södra Italien. Andra Catalyst- och Sentinel 4DCT-installationer är i klinisk drift i norra Italien.

Catalyst™- och Sentinel™-systemen är utrustade med den teknik som krävs för att genomföra strålbehandlingar i absolut toppklass. Med denna lösning har C-RAD stöd för hela 4D-behandlingskedjan, från bildtagning till leverans. Andningsstyrd strålbehandling används ofta när det område som skall behandlas ligger nära hjärtvävnad eller för särskilda behandlingar där tumörens position beror på andningscykeln.

 

 – Vi är mycket glada över att bidra till en så viktig utmaning för staden Neapel. C-RADs Sentinel- och Catalyst-system gör det möjligt att utföra sofistikerad strålbehandling med betydligt högre säkerhet. Med denna installation kommer patienter i södra Italien äntligen att få tillgång till den avancerade behandling som bygger på C-RADs teknik, säger Dr Mattia Dell'Orsola, försäljnings- och marknadschef på TeknosSan.

– Meddelandet om denna order från Italien utgör början på en förhoppningsvis positiv trend för Södra Europa. Under de sista två åren har dessa ekonomier varit utsatta för stora ekonomiska begränsningar. Jag förväntar mig att investeringarna i medicinsk utrustning skall återhämta sig i år och att den italienska marknaden skall fortsätta bidra till vår framgång. Jag ser verkligen fram emot att få ta med detta nya referensobjekt i vårt nätverk av kliniska användare, säger Tim Thurn, VD för C-RAD.

 

Om C-RAD

C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem. Slutanvändarna är strålbehandlingskliniker över hela världen. All produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har för närvarande 31 anställda. C-RADs verksamhet är sprungen ur forskning och utveckling på Karolinska Institutet i Solna. Bolagets första produkt, C-RAD SentinelTM, började säljas 2007. Samarbetsavtal har ingåtts med Elekta (Sverige), Varian (USA) och IBA (Belgien). På större marknader representeras C-RAD av distributörer som är specialiserade inom strålterapi. C-RAD har grundat tre bolag för direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland och C-RAD WOFE i Kina. C-RAD äger 29 procent av aktierna i laserföretaget Cyrpa med en option att förvärva resterande 71 procent. C-RAD AB är noterat på NASDAQ OMX.

För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com.

För ytterligare information:

Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post investors@c-rad.com

 

Ovanstående information är kurspåverkande och måste därmed offentliggöras enligt lagen om värdepappersmarknaden (2007:528).

Close Menu