Skip to main content

Norrlandsfonden begär konvertering av utestående konvertibellån

C-RAD har under perioden 2006 – 2013 ställt ut konvertibla skuldebrev till Norrlandsfonden. Samtliga skuldebrev har en löptid t o m 31 januari 2018 om inte konvertering dessförinnan påkallats av konvertibelägare. C-RAD meddelar att full konvertering har påkallats av konvertibelägarna och att hela konvertibellånet, motsvarande 11 718 442 kr kommer att konverteras till 1 225 383 nya aktier i C-RAD.

Den fulla konverteringen till aktier av konvertibellånet innebär att antalet B-aktier i C-RAD ökar med 1 225 383 från 28 668 766 till 29 894 149 och att aktiekapitalet ökar med 183 807,49 kr från 4 429 749,25 kr till 4 613 556,74 kr. Genom konvertering av konvertibellånet uppstår således en aktieutspädning om ca 4,15 procent.  

Om C-RAD

C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem. All produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har för närvarande 48 anställda. C-RAD har grundat tre bolag för direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland och C-RAD WOFE i Kina. Det fransk-belgiska laserföretaget Cyrpa International SPRL är ett helägt dotterbolag vars verksamhet har integrerats. C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.
För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com

För ytterligare information:
Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post investors@c-rad.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 december 2017 kl. 8:30 CEST.

Close Menu