Skip to main content

Mikael Smedeby lämnar styrelsen i C-RAD.

Pressmeddelande 2008-08-25
 

Mikael Smedeby lämnar styrelsen i C-RAD.

 

Mikael Smedeby, styrelseledamot i C-RAD AB (publ), har meddelat att han på
grund av tidsbrist lämnar styrelsen med omedelbar verkan. 

 

C-RAD AB (publ)

Styrelsen

 

För närmare information kontakta Erik Hedlund, VD, telefon 018- 66 69 31,
erik.hedlund@c-rad.se 

 

 

Kort om C-RAD AB 

 

C-RAD utvecklar nya innovativa lösningar för användning inom avancerad
strålbehandling. Slutkunder är strålbehandlingskliniker över hela världen. All
produktutveckling sker i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD
Imaging AB och C-RAD Innovation AB. C-RAD Imaging AB är placerat i Östersund
medan de övriga tre företagen har sin verksamhet i Uppsala. Totalt är 18
personer anställda i företagen. C-RAD AB är sedan juli 2007 noterat på
Aktietorget. Verksamheterna i C-RAD AB har sitt ursprung i forskning och
utveckling från Karolinska Institutet i Solna och Kungliga Tekniska Högskolan i
Stockholm. 
Close Menu