Skip to main content

Lunds Universitet bekräftar bildkvaliteten hos GEMini ED

Pressmeddelande, Uppsala, 2010-02-24

C-RAD AB med sina tre helägda dotterbolag är alla aktiva inom
strålterapiområdet. Forskare på Lunds Universitet bekräftar att bilder från
bildplattan GEMini ED nu har nått en kvalitet som är fullt jämförbar eller
bättre än de existerande systemen på marknaden. 

C-RADs GEMini system bygger på teknik som ursprungligen utvecklats vid CERN i
Schweiz. Teknologin har sedan vidareutvecklats för användning inom medicinska
applikationer av professor Anders Brahme och hans grupp vid Karolinska
Institutet i Stockholm. C-RAD innehar tre patent som säkerställer skyddet av
den unika teknologin. 

Inom ramen för det samarbetsavtal som finns med Skånes Universitetssjukhus
(SUS) har C-RAD Imaging AB utfört ett flertal serier av tester vid SUS
strålbehandlingsavdelning i Lund. Olika generationer av detektorer och
bildplattor har testats, allt ifrån en första enkel prototyp till den nu
färdiga produkten GEMini ED. Personal vid Lunds Universitet och SUS har kunnat
följa utvecklingen av produkten och även kunnat konstatera den successivt
förbättrade bildkvaliteten. Ett målmedvetet och innovativt utvecklingsarbete
har nu resulterat i en konkurrenskraftig produkt, vars sammantagna fördelar
överträffar existerande bildplattor avsedda för strålterapi. 

Crister Ceberg, docent i Medicinsk Strålningsfysik, Lunds universitet:

"Det har varit spännande att följa utvecklingen av GEMini-detektorn. När jag
såg bilderna från den första versionen, i vilka man visserligen kunde se en
skiftnyckel som placerats i fältet, anade jag att det var en lång väg kvar att
gå. Många versioner senare, och efter flera test-sejourer i Lund, är de bilder
som nu produceras mycket mer imponerande, och man kan konstatera att
GEMini-detektorn nått en bildkvalitet som är jämförbar eller bättre än
existerande system på marknaden." 

Erik Hedlund, VD, C-RAD AB:

"Samarbetet med Crister Ceberg på Lunds Universitet har varit ovärderligt vid
utvecklingen av GEMini detektorn. Testerna, som genomförts under sena kvällar
och helger, har givit C-RAD´s medarbetare viktig information under
utvecklingsarbetet samt kunskap om de krav, som kliniker ställer på
bildsystemens kvalitet.” 

För mer information, vänligen kontakta: 

Erik Hedlund, CEO C-RAD AB, Telefon: +46-18-66 69 31, E-mail:
erik.hedlund@c-rad.se 
Close Menu