Skip to main content

Den genomförda emissionen i C-RAD AB säkerställer verksamheten till 2010

Pressmeddelande 2008-10-21
 


C-RAD AB med sina tre helägda dotterbolag utvecklar nya och innovativa
lösningar för användning inom avancerad strålterapi. Styrelsen i C-RAD AB
(publ) beslutade den 22 augusti 2008, med stöd av årsstämmans bemyndigande, att
genomföra en nyemission. Teckningen genomfördes under perioden 15 september
till 15 oktober 2008. Emissionen inbringade totalt 15,4 MSEK inklusive ett
konvertibellån ifrån Norrlandsfonden. 

Sedan nyemissionen och introduktionen på Aktietorget juli 2007, har C-RAD
framgångsrikt fullföljt sina planer avseende produktutveckling, kliniska och
industriella samarbeten, marknadsintroduktioner och uppbyggnad av den egna
organisationen. Utvecklingsarbetet i de båda dotterbolagen i Uppsala och
Östersund har kunnat fullföljas enligt plan. Den genomförda nyemissionen
annonserades redan under 2007 och har fullföljts enligt tidigare redovisade
planer. 

 

Totalt tecknades aktier för 14,5 MSEK. Vid full teckning hade emissionen
inbringat 20 MSEK. 

Som tidigare meddelats försvarar Norrlandsfonden sin andel i bolaget genom att
bevilja ett nytt konvertibellån på 0,9 MSEK. Med det tillförda kapitalet
beräknas bolaget kunna fullfölja sina planer fram till våren 2010. 

Erik Hedlund, verkställande direktör C-RAD AB kommenterar:

”Resultatet av emissionen är glädjande. Vi kan med stor tillfredställelse se
att befintliga aktieägare har visat fortsatt stort förtroende för C-RAD och
dess medarbetare. Bolaget har också fått många nya aktieägare. Med det nya
kapitalet kommer bolaget att kunna fortsätta sin expansion enligt uppgjorda
planer.” 

 

 

 

För ytterligare information kontakta: 

Erik Hedlund, V.D. C-RAD AB, Telefon 018- 66 69 31, E-post:
erik.hedlund@c-rad.se 

 

 

Kort om C-RAD AB 

 

C-RAD utvecklar nya innovativa lösningar för användning inom avancerad
strålbehandling. Slutkunder är strålbehandlingskliniker över hela världen. All
produktutveckling sker i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD
Imaging AB och C-RAD Innovation AB. C-RAD Imaging AB är placerat i Östersund
medan de övriga tre företagen har sin verksamhet i Uppsala. Totalt är 18
personer anställda i företagen. C-RAD AB är sedan juli 2007 noterat på
Aktietorget. Verksamheterna i C-RAD AB har sitt ursprung i forskning och
utveckling från Karolinska Institutet i Solna och Kungliga Tekniska Högskolan i
Stockholm. 
Close Menu