Skip to main content

CFO lämnar C-RAD

Pressmeddelande 2016-10-28

C-RADs CFO Erling Tomasson kommer att lämna bolaget den 2 december 2016 för att tillträda en CFO tjänst på ett annat bolag. Erling är befriad från sina CFO-förpliktelser och Therése Björklund har utsetts som tillförordnad CFO med omedelbar verkan. Therese har tidigare arbetat som redovisningschef på C-RAD. Rekryteringen av en efterträdare har påbörjats.

 

“Erling började på C-RAD 2013 i rollen som CFO. Sedan dess har bolaget haft en betydande tillväxt och expanderat internationellt inom Nordamerika, Europa och Asien. Som en del av företagets ledningsgrupp har han bidragit till denna utveckling av koncernen. Jag vill tacka Erling för hans insats och önska honom all lycka till i framtiden.” säger Tim Thurn, VD C-RAD AB.

 

 

 

Om C-RAD

C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem. All produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har för närvarande 45 anställda. C-RAD har grundat tre bolag för direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland och C-RAD WOFE i Kina. Det fransk-belgiska laserföretaget Cyrpa International SPRL är ett helägt dotterbolag vars verksamhet har integrerats.. C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com

 

För ytterligare information:

Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post investors@c-rad.com

 

Denna information är sådan information som C-RAD AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2016 kl. 9:00 CET.

Close Menu