Skip to main content

C-RAD vinner order på 12 MSEK i Italien – utökning av tidigare upphandling

Tecnosan S.r.l, C-RAD:s distributör i Italien, har lagt en order till C-RAD till ett värde av 12 MSEK. Ordern avser ett flertal Catalyst+HD-system. Ordern är kopplad till den tidigare vinsten i den nationella upphandlingen i Italien som genomfördes 2022. Upphandlingen genomfördes av upphandlingsenheten Consip på uppdrag av det italienska hälsoministeriet, och Tecnosan rankades som etta i upphandlingen inom SGRT-området och trea avseende tilldelningen av teknik för andningsstyrning.

I enlighet med vad C-RAD publicerade i december 2022, ledde Tecnosans framskjutna placering i upphandlingen till att de lade en order till C-RAD på 46 MSEK. I ett senare skede, som en följd av den höga efterfrågan på SGRT-utrustning i landet, samt att flertalet installationer genomförts, har upphandlingen kommit att utökas med ytterligare 30 %, vilket nu leder till en order till C-RAD på 12 MSEK, samt att ännu fler sjukhus blir utrustade med SGRT-teknik.

Leverans och installationer av systemen är planerade från hösten 2024 fram till sommaren 2025.

Cecilia de Leeuw, VD och koncernchef för C-RAD, kommenterar: ”Jag vill ta tillfället i akt att gratulera och tacka hela teamet hos Tecnosan för deras fina insatser som de genomfört i samband med att de på kort tid installerat ett signifikant antal av nya SGRT-system, och även genomfört utbildning med medarbetarna på klinikerna. Vi är enormt stolta över vårt långvariga partnerskap. Jag är även väldigt positiv till mottagandet av SGRT-teknik i hela Italien, vilket har lett till att C-RAD:s installerade bas i landet ökat på kort tid.”

Mattia Dell-Orsola, VD på Tecnosan, kommenterar: ”Under vårt 11-åriga partnerskap med C-RAD, har vi lagt betydande kraft och resurser inom strålterapi och SGRT. Vårt ihärdiga arbete inom detta område belönas med denna för oss viktiga order. Jag vill personligen tacka hela organisationen inom Tecnosan för det arbete de utför, med professionalism och entusiasm, och som lett fram till att vi kunnat bana väg för SGRT-tekniken till flera användare i hela landet.”

Utökningen av denna upphandling är ytterligare ett bevis att SGRT numera är vårdstandard i Italien, och att tekniken har blivit ett oumbärligt verktyg inom strålterapiklinikerna för att med precision kunna genomföra positionering av patienten, övervaka patientens rörelser och för behandlingar som använder DIBH-metoden (Deep Inspiration Breath Hold).

Close Menu