Skip to main content

C-RAD validerar sitt gränssnitt för andningsstyrd strålbehandling till IBAs proton- och partikelterapi

Pressmeddelande 2015-04-24

C-RAD har med framgång validerat gränssnittet för produktlinjen Catalyst™ som kontrollerar strålningen i proton- och partikelterapisystem. IBAs validering av den andningsstyrda strålbehandlingens gränssnitt genomfördes på Westdeutsches Protonentherapiezentrum Essen i Tyskland.

 

Tack vare implementeringen av det nya gränssnittet kommer C-RAD nu att kunna erbjuda Catalyst även till kliniker som använder protonterapisystem från IBA. Valideringen bekräftade kompatibiliteten med IBAs UBTI-gränssnitt för andningsstyrd strålbehandling inom protonterapi.

Lanseringen omfattar ett generiskt lager med hårdvara och mjukvara som gör det mycket enkelt för C-RAD att anpassa den befintliga implementeringen av gränssnitten till andra proton- och partikelterapiförsäljare. En särskild validering krävs för varje leverantör.

Gränssnittet för andningsstyrd strålbehandling till protonterapi är redan i kliniskt bruk tillsammans med linjäracceleratorer från Varian och Elekta. Implementeringen för Varian Truebeam är också på gång.

Catalyst- och Sentinel-systemen är utrustade med den teknik som krävs för att genomföra strålbehandlingar i absolut toppklass. Med denna lösning har C-RAD stöd för hela 4D-behandlingskedjan, från bildtagning till leverans. Andningsstyrd strålbehandling används ofta i specialfall där tumörens position förändras under andningscykeln.

 

– Det fantastiska samarbetet med IBAs team, både på plats och på andra ställen, liksom det stöd vi fick från det kliniska teamet i Essen möjliggjorde en sömlös validering. För C-RAD är detta ett viktigt steg mot positioneringen av Catalyst-systemet inom den snabbväxande marknaden för proton- och partikelterapi. Det är med glädje jag meddelar att valideringen av UBTI-gränssnittet lyckades. Vi arbetar nu med flera projekt inom protonterapimarknaden, där gränssnittet mot andningsstyrd strålbehandling är ett viktigt kundkrav, säger Tim Thurn, VD för C-RAD.

 

Om C-RAD

C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem. Slutanvändarna är strålbehandlingskliniker över hela världen. All produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har för närvarande 32 anställda. C-RADs verksamhet är sprungen ur forskning och utveckling på Karolinska Institutet i Solna. Bolagets första produkt, C-RAD SentinelTM, började säljas 2007. Samarbetsavtal har ingåtts med Elekta (Sverige), Varian (USA) och IBA (Belgien). På större marknader representeras C-RAD av distributörer som är specialiserade inom strålterapi. C-RAD har grundat tre bolag för direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland och C-RAD WOFE i Kina. C-RAD äger 29 procent av aktierna i laserföretaget Cyrpa med en option att förvärva resterande 71 procent. C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com.

 

För ytterligare information:

Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post investors@c-rad.com

 

Ovanstående information är kurspåverkande och måste därmed offentliggöras enligt lagen om värdepappersmarknaden (2007:528).

Close Menu