Skip to main content

C-RAD utser ny CFO

Pressmeddelande 2016-12-12
Therése Björklund tillträder som C-RADs nya CFO. Therése har varit
tillförordnad CFO sedan oktober 2016 efter att C-RADs tidigare CFO Erling
Tomasson lämnat sin roll på bolaget.

Pressmeddelande 2016-12-12

Therése Björklund tillträder som C-RADs nya CFO. Therése har varit tillförordnad CFO sedan oktober 2016 efter att C-RADs tidigare CFO Erling Tomasson lämnat sin roll på bolaget.

 

Therése har varit verksam inom företagsledning och redovisning sedan 2004 i roller som Head of Finance and Administration på Tbricks, en internationell mjukvarutvecklare för finansiella system mellan 2008 och 2013, och senior redovisningsekonom och tillförordnad CFO på ingenjörs- och konsultbyrån PQR International Group 2013-2016. Therése kom till C-RAD som ny redovisningschef i augusti 2016.

 

 ”Jag är mycket glad att få presentera Therése Björklund som C-RADs nya CFO. Hon har en bred erfarenhet och kunskap inom ekonomi från såväl noterade som onoterade bolag. Under hennes tid på C-RAD, först som redovisningschef och senare som tillförordnad CFO, har hon åstadkommit en betydande utveckling av bolagets ekonomifunktion”, säger Tim Thurn, VD på C-RAD AB. ”Det var ett enkelt beslut att flytta henne från rollen som tillförordnad CFO till CFO. 

 

Det är mycket hedrande att bli CFO för C-RAD under en spännande period för bolaget. Jag ser fram emot att tillsammans med C-RADs kompetenta och engagerade personal vidareutveckla bolaget mot vårt gemensamma mål – att bidra till att rädda fler cancerpatienters liv och förbättra deras livskvalitet”, säger Therése Björklund.

 

Om C-RAD

C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem. All produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har för närvarande 45 anställda. C-RAD har grundat tre bolag för direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland och C-RAD WOFE i Kina. Det fransk-belgiska laserföretaget Cyrpa International SPRL är ett helägt dotterbolag vars verksamhet har integrerats.. C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com

 

För ytterligare information:

Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post investors@c-rad.com

 

Denna information är sådan information som C-RAD AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 december 2016 kl. 8:30 CET.

Close Menu