Skip to main content

C-RAD tecknar ett strategiskt avtal avseende leverans av Catalyst PT till Protonen Therapie Centrum i Maastricht, Nederländerna

C-RAD meddelar i dag att man ingått ett samarbete med Zuid-Oost Nederland Protonen Therapie Centrum (ZON-PTC), lokaliserat i och till stor del ägt av MAASTRO Clinic, för att utveckla integration av Catalyst PT till Mevion S250i Proton Therapy System. Som en del av detta samarbete har Maastro lagt en order på C-RADs Sentinel 4DCT och Catalyst PT system.

C-RAD erbjuder en specifik version av Catalystsystemet för användning inom proton- och partikelterapi – Catalyst PT. Den baseras på den patenterade Catalyst-teknologin med såväl mjukvara som hårdvara skräddarsydd för användning i denna miljö.

Catalystsystemet kommer inledningsvis att installeras på en Varian TrueBeam linjäraccelerator för att träna personalen inom protonterapin på den kliniska applikationen för ytskanning. De första patienterna förväntas att behandlas i protonterapibunkern mot slutet av innevarande år. 

Behandlingsrummet för protonterapi är för närvarande under konstruktion. Kunden valde en kompakt acceleratormodell utvecklad av det amerikanska boalget Mevion Medical Systemsâ. Som en del i samarbetet kommer teamet i Maastricht, tillsammans med Mevion och C-RAD, att implementera ett sömlöst arbetsflöde med kontinuerlig rörelseövervakning från den inititala patientpositioneringen, under röntgenbildtagningen fram till slutförandet av varje fraktion. Med C-RADs Catalyst PT kommer Maastrokliniken att kunna erbjuda sina patienter andningsstyrda behandlingar.

”Här i Maastricht vill vi bli världsledande inom protonterapi med ett speciellt fokus på rörliga mål (lungcancer och bröstcancer). Catalyst PT i kombination med Sentinelsystemet på CT-skannern spelar därför en viktig roll i uppfyllandet av detta mål”, säger Geert Bosmans, PhD, Head of Proton Physics vid ZON-PTC. ”I C-RAD har vi funnit en partner som kan implementera och förbättra lösningarna för protonbehandlingar med hög precision.”

Det nederländska bolaget AEP International BV är C-RADs distributör i detta avtal. AEP är ansvariga för försäljning och service för C-RADs produktlinjer Sentinel och Catalyst, liksom för Cyrpa-lasrarna, i Beneluxområdet. Bolaget har mer än 35 års erfarenhet av försäljning och marknadsföring av högkvalitativa tillbehör till linjäracceleratorer och representerar ett stort antal välkända varumärken inom strålterapi i Beneluxområdet.

”Vi är väldigt stolta över att vara en del av detta samarbete mellan ZON-PTC, Mevion och AEP”, säger Guido Moonen, kontoansvarig hos AEP International AB. ”Vi är övertygade om att ZON-PTCs patienter kommer att dra stor nytta av fördelarna med Surface Image Guided Radiation Therapy.”

Denna order har ett strategiskt värde för C-RAD, och har ett värde på cirka 3 Mkr. Ordern tas med i orderingången för det förstas kvartalet 2018. Det första systemet installeras i april 2018 och projektet förväntas vara färdigställt mot slutet av året.

“Vi ser mycket fram emot att samarbeta med teamet på Maastrokliniken i detta spännande projekt. Kunden och C-RAD har en gemensam bild av värdet i att ha ett integrerat och sömlöst arbetsflöde. Jag är övertygad om att de koncept som tagits fram och som kommer att vidareutvecklas i detta projekt kommer att vara vägledande för vår framtid i PT-segmentet. Denna framgång understryker C-RADs position som en ledande leverantör av spjutspetsteknologi inom strålterapi”, säger Tim Thurn, VD på C-RAD.

Om ZON-PTC:

ZON-PTC (the South East Netherlands Proton Therapy Centre) är under uppbyggnad vid the Maastricht Brightlands Helath Campus i Nederländerna och kommer att börja behandla patienter i slutet av 2018/början av 2019. Centret kommer att bli det första i Europa att med compact Mevion teknologi bli fullt integrerat i ett existerande center för strålterapi. För mer information, besök www.zonptc.nl

Om C-RAD

C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem. All produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har för närvarande 50 anställda. C-RAD har grundat tre bolag för direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland. Det fransk-belgiska laserföretaget Cyrpa International SPRL är ett helägt dotterbolag vars verksamhet har integrerats. C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.
För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com

För ytterligare information:
Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post investors@c-rad.com

Denna information är sådan information som C-RAD AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 april 2018 kl. 10:45 CET.

Close Menu