Skip to main content

C-RAD offentliggör prospekt med anledning av förestående kapitalanskaffning

Styrelsen i C-RAD AB (publ) offentliggör idag prospekt med anledning av
förestående kapitalanskaffning.
 

Kapitalanskaffningen förväntas tillföra C-RAD cirka 26,2 MSEK, dels genom en
nyemission med företräde för bolagets aktieägare om cirka 16,2 MSEK men även
genom en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktad till
institutionella investerare och allmänheten. 

 

I anslutning till erbjudandet har C-RAD ansökt om upptagande till handel på
NASDAQ OMX First North Premier, vilket skall bidra till att även synliggöra
bolaget för internationella placerare samt möjliggöra ett ökat institutionellt
ägande. Beräknad första dag för handel på First North Premier är den 8 mars
2010. 

 

Prospektet finns tillgängligt på:
http://www.mangold.se/juridisk_information.php?id=181 

Direktregistrerade och förvaltarregistrerade aktieägare i C-RAD kommer att
erhålla prospektet per post omkring den 5 februari 2010. Prospektet i tryckt
form hålls även tillgängligt hos C-RAD, Bredgränd 14, Uppsala och hos Mangold
Fondkommission, Engelbrektsplan 2, Stockholm från och med den 5 februari 2010. 

 

För mer information, vänligen kontakta: 

Erik Hedlund, CEO C-RAD AB, Telefon: +46-18-66 69 31, E-mail:
erik.hedlund@c-rad.se 
Close Menu