Skip to main content

C-RAD Imaging AB tecknar samarbetsavtal med Universitetssjukhuset i Lund

Pressmeddelande
2007-09-20
C-RAD AB har tre helägda dotterbolag som alla är verksamma inom
strålbehandlingsområdet. Dotterbolaget C-RAD Imaging AB har tecknat ett
samarbetsavtal med Radiofysik vid Universitetssjukhuset i Lund. Samarbetet
gäller utveckling och utvärdering av företagets bildplatta. 
C-RAD Imaging AB utvecklar en bildplatta för portal bilder (EPID) och ''Cone
Beam CT'' i strålterapiapplikationer. Detektorteknologin som används möjliggör
digital avbildning med hjälp av både högenergetisk strålning i terapiområdet (1
MeV - 50 MeV) och med röntgenstrålning i diagnostikområdet (30 keV - 150 keV),
i en och samma enhet. 
Radiofysik vid Universitetssjukhuset i Lund är en av Sveriges ledande
sjukhusavdelningar inom strålterapi. Universitetssjukhuset i Lund är
intresserat av att medverka vid utvärdering och verifiering av C-RAD Imagings
bildplatta. C-RAD Imaging AB och Universitetssjukhuset i Lund har därför ingått
detta avtal med avsikt att samarbeta vid utvecklingen av bolagets produkter. 
Tommy Knöös, Verksamhetschef vid Radiofysik vid Universitetssjukhuset i Lund,
säger: 
''Det är väldigt intressant för oss att delta i ny utveckling av produkter som
syftar till att höja kvaliteten vid strålbehandling. Det gör att vi hela tiden
håller en hög kompetensnivå inom avdelningen och samtidigt har möjlighet att
påverka användarvänligheten och nyttan med nya produkter inom området. I
slutändan betyder det att vi kan erbjuda våra patienter den mest effektiva
strålbehandlingen.'' 
Gunnar Norberg, VD C-RAD Imaging AB, säger:
''Samarbetet tillför bolaget ytterligare en viktig källa till kompetens och
erfarenhet kopplat till den kliniska användningen av vårt bildgivande system.
Universitetssjukhuset i Lund kommer inom avtalet att upplåta utrustning och
personal för den viktiga valideringen av existerande och kommande prototyper av
produkten.'' 


För ytterligare information kontakta
Gunnar Norberg

VD
C-RAD Imaging AB
Telefon 063 - 19 93 33

Kort om C-RAD AB
C-RAD utvecklar nya innovativa lösningar för användning inom avancerad
strålbehandling. Gruppen 
tillhandahåller produkter och system för positionering, tumörlokalisering och
strålbehandling. Slutkunder är strålbehandlingskliniker över hela världen. All
produktutveckling sker i tre helägda dotterbolag, C-RAD 
Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB. C-RAD Imaging AB är
placerat i Östersund medan de övriga företagen har sin verksamhet i Uppsala.
Totalt är 18 personer för närvarande anställda i företagen. 
Verksamheterna i C-RAD AB har sitt ursprung i forskning och utveckling från
Karolinska Institutet i Solna och Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
Avknoppningarna har genomförts under perioden 
2001 till 2004.
Försäljningen av bolagets första system, nämligen C-RAD Positioner, inleddes
under hösten 2006. Ett samarbetsavtal har tecknats med det tyska företaget LAP.
Från och med 23 juli 2007 har bolagets aktie 
godkänts för upptagande till handel på AktieTorget.
Close Menu