Skip to main content

C- RAD AB (Publ), Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2014

Pressmeddelande 2014-08-15

Pressmeddelande 2014-08-15

 

Väsentliga händelser under perioden

 

Nettoomsättning:
Jan-Jun 24,1 (16,4) MSEK, +47%
April-Juni 13,0 (7,8) MSEK, +67%
Orderingång:
Jan-Juni 25,6 (18,8) MSEK, +36%
April-Juni 11,0 (9,1) MSEK, +21%
Rörelseresultat:
Jan-Jun -5,6 (-12,8) MSEK
April-Juni -3,9 (-16,1) MSEK
Resultat per aktie:
Jan-Jun 0,04 (-0,96)
April-Jun 0,13 (-0,59)

 

 

Under Q2:
– Order från Mälarsjukhuset i Eskilstuna avseende 3 system
– Ordrar från kunder i USA avseende fyra system
– Ny säljchef har tillsatts och en utökning av produktportföljen vad gäller region Norden pågår
– En framgångsrik C-RAD-presentation på ESTRO-mötet
– Samarbetet med Scandidos i Nordamerika avslutades
– Produktionen av dioddetektorer till IBA Dosimetry kommer att avslutas under Q4
– Uppskjuten skattefordran på 7,1 MSEK redovisas

 

 

 

Under Q1:
– En riktad nyemission av 700 000 aktier motsvarande 11,4 MSEK har genomförts
– GEMini™ – Gemensama tester och valideringar med Cablon Medical B.V
– The China Food and Drug Administration har godkänt Sentinelsystemet
– Ett ramavtal med IBA för leverans av dioddetektorer värda 4,6 Mkr (6,2 Mkr) är underskrivet

 

 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Första ordern från Storbritannien avseende ett Catalystsystem

 

Kommentar från Tim Thurn, VD i C-RAD AB:

“Det andra kvartalet visade på betydande framsteg avseende våra tre mål för 2014: ekonomisk tillväxt, utveckling av den internationella serviceorganisation och att lansera GEMini ™ tillsammans med programvara för bildtagning och portaldosimetri.

Intäkterna för Q2 var mycket betydande med en ökning av 67% jämfört Q2 föregående år. Intäkterna har ökat hittills i år (year-to-date) med 47% jämfört med förra året. Även orderingången på 25,7 MSEK var stark för det första halvåret, en ökning med 36% jämfört med föregående år.

Vår investering under de senaste två åren avseende den amerikanska säljorganisationen bär nu frukt. Den amerikanska marknaden uppvisade en mycket positiv utveckling och var vår starkaste marknad under första halvåret 2014 vad gäller orderingång. Vårt näst starkaste  marknadskluster, de tyskspråkiga länderna, ökade orderingången med 111% under första halvåret 2014, en fördubbling från 1.8 MSEK till 3.8 MSEK.

Vi ökade våra säljinsatser i Norden avsevärt genom att anställa en säljchef, Lars-Göran Lilja, som kommer med såväl stor erfarenhet från att distribuera strålterapiprodukter som med utvalda produkter från sin tidigare portfölj. Vi planerar att stärka våra erbjudanden ytterligare i Norden genom att lägga till kompletterande produkter inom områderna patientpositionering och kvalitetssäkring till vår portfölj.

GEMini visades tillsammans med Cablon Medicals programvara för portal dosimetri och bildbehandling på ESTRO-mötet i april, och kundernas intresse där ledde till identifiering av konkreta projekt. Vi följer nu upp och utvecklar dessa  kundkontakter vilka  förväntars resultera i ordrar. På grund av det stora intresset som visades på ESTRO-mötet bestämde vi oss också för en presentation på AAPM-mötet (American Academy of Pain Medicine) i slutet av juli, vilket samlar aktörer på världens största strålterapimarknad, USA.

Under 2014 började vi utveckla "mjuka erbjudande" för våra existerande produkter. Detta har skapat en ytterligare möjlighet för oss; mer omfattande servicekontrakt har redan beställts av några kunder i Europa. Nu när många installerade enheters garantiperiod löper ut efter 12-24 månader vi kommer att fokusera på att erbjuda servicekontrakt till de befintliga kunderna under resten av året. Våra servicekontrakter löper vanligtvis med en årlig automatisk förnyelsebasis. Serviceverksamheten börjar ge avkastning och ytterligare tillväxt förväntas.

I maj avslutade vi vårt årslånga gemensamma distributionsavtal med ScandiDos vilket avsåg den nordamerikanska marknaden. Samtidigt som den generella idén om att ha en partner i USA var korrekt, närmade vi oss en konkurrenssituation inom dosimetri genom vår produkt GEMini. Pågående säljprojekt som utvecklades under avtalsperioden kommer att slutföras i slutet av juli. För att behålla vår starka position har vi beslutat att öka våra resurser på den amerikanska marknaden.

Sist men inte minst har vi fått ett välkommet uppsving i form av två nya styrelseledamöter vilka valdes på bolagsstämman den 16 april. Brian Holch Kristensen som kommer att bidra med sin expertis på den kliniska sidan och Bengt Rólen, som representant från den finansiella sidan, kommer att bidra med sina styrkor ur ett affärsmässigt perspektiv. Ett bra team blev ännu starkare. ”

 

Close Menu