Skip to main content

C-RAD AB på Europeiska Onkologimötet ESTRO

Pressmeddelande
2007-09-17

C-RAD AB har tre helägda dotterbolag som alla är verksamma inom
strålbehandlingsområdet. I enlighet med företagets planerade ökning av
marknadsaktiviteter deltog C-RAD vid det största europeiska onkologimötet
ESTRO, Barcelona, 9-13 september. 
Med en tydlig exponering deltog C-RAD på den betydelsefulla europeiska
onkologikonferensen i Barcelona och dess industriella utställning. Närvaron på
ESTRO-mötet följer företagets expansiva plan gällande marknadsaktiviteter för
att etablera företagets produkter på världsmarknaden. 
Stort intresse visades från både slutanvändare från sjukhus samt industriella
kunder för företagets banbrytande patientpositioneringssystem som erbjuder en
effektivisering i kombination med ökad noggrannhet vid avancerade
radioterapibehandlingar. 
Vid ESTRO presenterade företaget även för första gången officiellt den unika
bildplattan som utvecklas vid dotterbolaget C-RAD Imaging AB. Bildplattan från
C-RAD har den unika egenskapen att den i en och samma enhet kan hantera såväl
högenergetisk strålning i terapiområdet samt röntgenstrålning i
diagnostikområdet. Detta i kombination med att bildplattan förväntas ha
betydligt bättre livslängd bidrog till att industriella kunder visade stort
intresse för denna produkt. 
VD Erik Hedlund säger:
"Vi ser med glädje att våra fokuserade marknadsaktiviteter ger ett tydligt
avtryck med ökat intresse från såväl slutkunder på sjukhus som industriella
kunder för våra produkter och lösningar inom avancerad radioterapi.
Onkologimötet ESTRO är det i särklass viktigaste mötet inom området för den
europeiska marknaden och vi följer därmed väl utlagd plan att etablera C-RAD
som en leverantör av avancerade medicintekniska system och lösningar på en
internationell marknad." 


För ytterligare information kontakta
Erik Hedlund
VD
C-RAD AB, Telefon 018 - 66 69 31

Kort om C-RAD AB
C-RAD utvecklar nya innovativa lösningar för användning inom avancerad
strålbehandling. Gruppen tillhandahåller produkter och system för
positionering, tumörlokalisering och strålbehandling. Slutkunder är
strålbehandlingskliniker över hela världen. All produktutveckling sker i tre
helägda dotterbolag, C-RAD 
Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB. C-RAD Imaging AB är
placerat i Östersund medan de övriga företagen har sin verksamhet i Uppsala.
Totalt är 18 personer för närvarande 
anställda i företagen.
Verksamheterna i C-RAD AB har sitt ursprung i forskning och utveckling från
Karolinska Institutet i Solna och Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
Avknoppningarna har genomförts under perioden 
2001 till 2004.
Försäljningen av bolagets första system, nämligen C-RAD Positioner, inleddes
under hösten 2006. Ett samarbetsavtal har tecknats med det tyska företaget LAP.
Från och med 23 juli 2007 har bolagets aktie 
godkänts för upptagande till handel på AktieTorget.
Close Menu