Skip to main content

C-RAD AB: Offentliggörande av prospekt

 

Pressrelease 2013-03-06

C-RAD offentliggör prospekt avseende företrädesemission

Med anledning av den företrädesemission av aktier som beslutades av styrelsen för C-RAD AB (publ) den 26 februari 2013, med stöd av bemyndigande som erhölls på extra bolagsstämma den 4 december 2012, har styrelsen upprättat ett prospekt. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Prospekt och anmälningssedlar finns tillgängliga på C-RADs hemsida, www.c-rad.se samt på www.penser.se/c-rad. Prospektet och anmälningssedlar kan även beställas kostnadsfritt från Erik Penser Bankaktiebolag, Box 7405, 103 91 Stockholm, via telefon till 08-463 80 00 eller e-post till emission@penser.se.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Hedlund, CEO C-RAD AB, Telefon +46-18-66 69 31, E-mail: erik.hedlund@c-rad.se

 

 

Close Menu