Skip to main content

C-RAD AB: Nedskrivning av tillgångar i dotterbolag

Pressmeddelande, Uppsala, 2012-02-23

 

C-RAD skriver ned tillgångar i dotterbolag
 

C-RAD AB med de fyra dotterbolagen C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB,

C-RAD Innovation AB och C-RAD Incorporated är alla verksamma inom området strålbehandling av patienter med cancer. C- RAD rapporterar i enlighet med den internationella redovisningsstandarden IFRS. Som ett resultat av denna redovisning sker årligen en nedskrivningsprövning. C-RAD har efter genomförd analys beslutat att skriva ner aktiverad utveckling i dotterbolaget C-RAD Imaging AB.

 

C-RAD Imaging AB har alltsedan 2005 bedrivit utveckling av en ny typ av bildplatta baserad på den unika GEMini teknologin. Teknologin har ursprungligen utvecklats på CERN i Schweiz. Teknologin erbjuder ett antal unika egenskaper:

  • Den kan samtidigt användas vid höga och låga energier
  • Tekniken är stråltålig
  • Man kan ta upp till 200 bilder per sekund.

I början av 2011 skrevs ett avtal under med Universitetskliniken i Salzburg för vidareutveckling och klinisk anpassning av GEMini detektorn. Samarbetet har varit framgångsrikt. Kliniken beslutade i slutet av året att köpa en första detektor. Samtidigt fortsätter samarbetets andra fas för att ytterligare förbättra detektorns prestanda.

Parallellt pågår inom C-RAD Imaging utveckling av en detektor för användning inom dosimetriområdet.

Nedskrivningsprövning av C-RAD Imagings tidigare genomförda och aktiverade utvecklingar har genomförts. Beaktande av en ökad risknivå visar denna prövning ett avskrivningsbehov av dessa tillgångar. Av- och nedskrivningar av dessa tillgångar kommer att belasta resultatet för 2011 med 22,7 MSEK. Därav utgör nedskrivning av resterande aktiverad utveckling 18,1 MSEK.

Erik Hedlund, V.D. i C-RAD AB kommenterar.

”2010 men framför allt 2011 har varit år med tunga investeringar i utveckling, marknad och försäljning. Med dessa investeringar samtidigt som vi skriver av tidigare utvecklingar inom C-RAD Imaging står företaget starkt rustat för en stark expansion under kommande år. ”

 

För mer information

Erik Hedlund, VD C-RAD

Telefon: 018- 66 69 31

erik.hedlund@c-rad.se

Close Menu