Skip to main content

C-RAD AB: Expansion inom strålterapiområdet

Pressmeddelande 2012-11-16

C-RAD expanderar inom strålterapiområdet

C-RAD AB med tre dotterbolag I Sverige och med tre internationella säljbolag arbetar inom området strålterapi av patienter med cancer. C-RAD avser att under kommande år expandera både genom organisk till växt och genom förvärv. Styrelsen i C-RAD AB har kallat till extra bolagsstämma 4 december. Styrelsen önskar ett utökat mandat för att kunna genomföra bolagets planer.

Strålterapimarknaden under 2000-talet har karakteriserats av hög tillväxt. Samtidigt har det pågått en konsolidering inom området. Under 2011 blev de tre företagen Nucletron, Tomotherapy och Calypso uppköpta, samtidigt som Siemens beslutade att lämna området. Marknaden, som 2011 uppgick till 5 000 MUSD, domineras helt av de båda företagen Varian och Elekta. Med 80 % av den totala marknaden har dessa båda företag stort inflytande över vilka produkter strålterapiklinikerna skall köpa.

C-RAD, som är ett litet högteknologiskt företag med innovativa produkter, måste agera och anpassa sig till denna duopolmarknad. C- RAD måste för att synas på klinikerna både bredda produktutbudet samt stärka den direkta säljorganisationen.

 

Erik Hedlund, CEO, C-RAD AB:

“C-RAD avser att bredda produktutbudet inom positionering i första hand genom förvärv. För att kunna fullfölja denna offensiva satsning krävs kapitaltillskott.  Styrelsen behöver ett utökat mandat för att kunna genomföra en emission för att realisera dessa planer. ”

 

  

 

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Hedlund, CEO C-RAD AB, Telefon: +46-18-66 69 31, E-mail: erik.hedlund@c-rad.se

Close Menu