Skip to main content

Belgiska kunder väljer C-RADs innovativa SGRT-lösning

C-RAD har mottagit en stor order på dess SGRT-lösning (Surface Image Guided Radiation Therapy) baserad Catalyst HD™ och Sentinel 4DCT™ och relaterade tillbehör. Ordern kommer från bolagets distributör AEP International och avser två strålterapicenter i Belgien.

Catalyst HD™ kommer att levereras med en komplett mjukvarukonfiguration, som innehåller moduler för andningsstyrd strålbehandling, patientsetup, patientpositionering och rörelseövervakning. C-RADs SGRT-lösning möjliggör patientövervakning i realtid under behandlingen, där patientrörelser överstigande en kliniskt bestämd tröskel avbryter strålningen. 

C-RAD Sentinel 4DCT™ är ett användarvänligt laserbaserat optiskt ytskanningssystem med funktionalitet för 4D CT-rekonstruktion och andningsstyrd bildtagning i CT-rum. Lösningen tillhandahåller också referensbilder för patientpositionering.

“Vi är stolta över att C-RAD har valts som leverantör för implementeringen av SGRT-programmet. Det är glädjande att se den snabbt ökande tillämpningen av vår teknologi bland kliniska användare i Belgien.” säger Tim Thurn, VD på C-RAD AB, “Ytskanning som en del av strålterapibehandlingen ingår redan i dag i standardprotokollet vid behandling av vissa cancertyper.”

Ordervärdet uppgår till cirka 26 Mkr och inkluderar leverans av system och servicekontrakt.   Schemat för leverans och installation kommer att bestämmas under de kommande veckorna och C-RAD kommer att uppdatera marknaden så snart den informationen finns tillgänglig.

Om C-RAD

C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem. All produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har för närvarande 59 anställda. C-RAD har grundat tre bolag för direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland och C-RAD (Shanghai) Medical Devices Co Ltd. Det fransk-belgiska laserföretaget Cyrpa International SPRL är ett helägt dotterbolag vars verksamhet har integrerats. C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.
För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com

For further information:
Tim Thurn, CEO C-RAD AB, Phone +46-18-666930, Email investors@c-rad.com

Denna information är sådan information som C-RAD AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 december 2019 kl. 16:15 CET.

Close Menu