Skip to main content

Avropsorder till C-RAD på dioddetektorer för 2010

C-RAD AB med sina tre helägda dotterbolag är alla aktiva inom
strålterapiområdet. Dotterbolaget C-RAD Imaging AB är från och med januari 2010
ansvarig för tillverkningen av IBA´s dioddetektor program. IBA har för 2010
lagt beställningar på totalt 4.3 MSEK.
C-RAD Imaging AB marknadsför ett detektorsystem baserat på teknologi, som
ursprungligen utvecklades på CERN i Schweiz. Teknologin har vidareutvecklats av
professor Anders Brahme på Karolinska Institutet i Solna för användning inom
diagnostik och strålterapi. 

Bolaget är från och med januari 2010 ansvarig för utveckling och tillverkning
av IBA´s dioddetektor program. Den viktigaste tillämpningen för dioddetektorer
är inom in-vivo dosimetri. Ungefär 1400 dioddetektorer och dioddetektorsystem
kommer att under 2010 levereras till IBA Dosimetry i Schwarzenbruck, Tyskland
för att därefter skickas vidare ut på världsmarknaden. Första leveranserna går
iväg under februari. Med ändrad produktmix kan ordervärdet komma att ändras. 

Dessa detektorer kommer, som en del i överenskommelsen med IBA, att säljas av
C-RAD i Skandinavien, dock ej i Norge. Distributörsavtalet, som skrivits med
IBA Dosimetry, kommer att medföra synergier för C-RAD vid direktförsäljning
till strålterapiklinikerna i Skandinavien. IBA är marknadsledare inom dosimetri
för tillämpningar inom det medicinsktekniska området. 

 

Erik Hedlund, verkställande direktör, C-RAD AB:

" Samarbetet mellan IBA och C-RAD är långsiktigt och kommer att medföra
synergier inom utveckling, tillverkning och försäljning. Resurserna kommer att
kunna användas mer effektivt. Representationen för IBA´s dosimetri program i
Skandinavien kommer att addera en betydande volym till dessa marknader.” 

 

För mer information, vänligen kontakta: 

Erik Hedlund, CEO C-RAD AB, Telefon: +46-18-66 69 31, E-mail:
erik.hedlund@c-rad.se 
Close Menu