Skip to main content

C-RAD publishes annual report for 2022

By

C-RADs Annual Report for 2022 is now available online at the company website. The Annual Report can be downloaded in pdf version. Please visit www.c-rad.com/investors/financial-reports/ For further information: Cecilia de…

Read More

C-RAD publicerar årsredovisning för 2022

By

C-RADs årsredovisning för 2022 har idag publicerats online på svenska och engelska på bolagets hemsida. Årsredovisningen kan även laddas ner som pdf-version. Vänligen besök www.c-rad.com/investors/financial-reports-se/. För ytterligare information: Cecilia de…

Read More

C-RAD’S INTÄKTER NÅR ALL-TIME HIGH

By

TREDJE KVARTALET 2022 Orderingången minskade med 1 % till 80,9 (82,1) MSEK (-11 % i konstanta valutor). Orderstocken uppgick till 493,3 (372,2) MSEK. Intäkterna ökade med 32% till 83,5 (63,2)…

Read More

C-RAD´S REVENUES REACH ALL-TIME

By

THIRD QUARTER 2022 Order intake decreased 1 % to 80.9 (82.1) MSEK (-11 % in constant currencies). Order backlog amounted to 493.3 (372.2) MSEK. Revenue increased 32% to 83.5 (63.2)…

Read More
Close Menu