Skip to main content

C-RAD publicerar årsredovisning för 2023

By

C-RAD:s årsredovisning för 2023 har idag publicerats online på svenska och engelska på bolagets hemsida, vänligen besök https://c-rad.com/investors/financial-reports-se/ Av den publicerade årsredovisningen framgår att C-RAD:s resultat för 2023 belastats med…

Read More

C-RAD publishes annual report 2023

By

C-RAD’s annual report for 2023 has today been published online in Swedish and English at the company’s website, https://c-rad.com/investors/financial-reports/ In the published annual report, C-RAD’s profit for 2023, has been…

Read More

Hög omsättning och stabil lönsamhet

By

Tredje kvartalet juli – september 2023 Orderingången ökade med 108 procent till 168,6 (80,9) MSEK (87 procent i konstanta valutor). Orderstocken uppgick till 751,3 (493,3) MSEK. Intäkterna ökade med 33…

Read More
Close Menu