Skip to main content

C-RAD´S REVENUES REACH ALL-TIME

By

THIRD QUARTER 2022 Order intake decreased 1 % to 80.9 (82.1) MSEK (-11 % in constant currencies). Order backlog amounted to 493.3 (372.2) MSEK. Revenue increased 32% to 83.5 (63.2)…

Read More

C-RAD’S INTÄKTER NÅR ALL-TIME HIGH

By

TREDJE KVARTALET 2022 Orderingången minskade med 1 % till 80,9 (82,1) MSEK (-11 % i konstanta valutor). Orderstocken uppgick till 493,3 (372,2) MSEK. Intäkterna ökade med 32% till 83,5 (63,2)…

Read More

C-RAD AB – Delårsrapport januari-september 2018

By

C-RAD REDOVISAR DEN STARKASTE KVARTALSVISA ORDERINGÅNGEN NÅGONSIN         KVARTALET JULI-SEPTEMBER 2018 Orderingång: 64,2 (55,5) Mkr, +16%. Intäkter: 46,7 (33,2) Mkr, +41%. Rörelseresultat: 0,4 (-1,4) Mkr. Resultat efter skatt: 0,3 (-1,7)…

Read More
Close Menu