Skip to main content

Continued profitable growth

By

SECOND QUARTER 2021 Order intake increased 16% to 72.3 (62.3) MSEK (24% in constant currencies). Order backlog amounted to 352.0 (282.1) MSEK. Revenue increased 41% to 60.5 (42.9) MSEK (51%…

Read More

Fortsatt lönsam tillväxt

By

ANDRA KVARTALET 2021• Orderingången ökade med 16% till 72,3 (62,3) MSEK (24% i konstanta valutor). • Orderstocken uppgick till 352,0 (282,1) MSEK. • Intäkterna ökade med 41% till 60,5 (42,9)…

Read More

C-RAD AB – Delårsrapport jan-jun 2019

By

REKORDHÖG ORDERSTOCK KVARTALET APRIL-JUNI 2019 Orderingång: 64,1 (56,4) Mkr Orderstock: 214,5 (156,5) Mkr Intäkter: 51,5 (51,9) Mkr EBITDA: 1,9 (3,1) Mkr Rörelseresultat: -0,6 (2,0) Mkr. Resultat efter skatt: -0,9 (1,6)…

Read More
Close Menu