Skip to main content

C-RAD publicerar årsredovisning för 2023

By

C-RAD:s årsredovisning för 2023 har idag publicerats online på svenska och engelska på bolagets hemsida, vänligen besök https://c-rad.com/investors/financial-reports-se/ Av den publicerade årsredovisningen framgår att C-RAD:s resultat för 2023 belastats med…

Read More

C-RAD publishes annual report 2023

By

C-RAD’s annual report for 2023 has today been published online in Swedish and English at the company’s website, https://c-rad.com/investors/financial-reports/ In the published annual report, C-RAD’s profit for 2023, has been…

Read More

C-RAD publishes annual report for 2022

By

C-RADs Annual Report for 2022 is now available online at the company website. The Annual Report can be downloaded in pdf version. Please visit www.c-rad.com/investors/financial-reports/ For further information: Cecilia de…

Read More

C-RAD publicerar årsredovisning för 2022

By

C-RADs årsredovisning för 2022 har idag publicerats online på svenska och engelska på bolagets hemsida. Årsredovisningen kan även laddas ner som pdf-version. Vänligen besök www.c-rad.com/investors/financial-reports-se/. För ytterligare information: Cecilia de…

Read More

C-RAD publicerar årsredovisning för 2021

By

C-RADs årsredovisning 2021 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats, https://c-rad.com/investors/financial-reports-se/ samt som bilaga till detta pressmeddelande. För ytterligare information: Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post investors@c-rad.com Om C-RAD…

Read More

Continued profitable growth

By

SECOND QUARTER 2021 Order intake increased 16% to 72.3 (62.3) MSEK (24% in constant currencies). Order backlog amounted to 352.0 (282.1) MSEK. Revenue increased 41% to 60.5 (42.9) MSEK (51%…

Read More
Close Menu