Skip to main content

C-RAD publishes annual report for 2022

By

C-RADs Annual Report for 2022 is now available online at the company website. The Annual Report can be downloaded in pdf version. Please visit www.c-rad.com/investors/financial-reports/ For further information: Cecilia de…

Read More

C-RAD publicerar årsredovisning för 2022

By

C-RADs årsredovisning för 2022 har idag publicerats online på svenska och engelska på bolagets hemsida. Årsredovisningen kan även laddas ner som pdf-version. Vänligen besök www.c-rad.com/investors/financial-reports-se/. För ytterligare information: Cecilia de…

Read More

C-RAD publicerar årsredovisning för 2021

By

C-RADs årsredovisning 2021 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats, https://c-rad.com/investors/financial-reports-se/ samt som bilaga till detta pressmeddelande. För ytterligare information: Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post investors@c-rad.com Om C-RAD…

Read More

Continued profitable growth

By

SECOND QUARTER 2021 Order intake increased 16% to 72.3 (62.3) MSEK (24% in constant currencies). Order backlog amounted to 352.0 (282.1) MSEK. Revenue increased 41% to 60.5 (42.9) MSEK (51%…

Read More

Fortsatt lönsam tillväxt

By

ANDRA KVARTALET 2021• Orderingången ökade med 16% till 72,3 (62,3) MSEK (24% i konstanta valutor). • Orderstocken uppgick till 352,0 (282,1) MSEK. • Intäkterna ökade med 41% till 60,5 (42,9)…

Read More

C-RAD publicerar årsredovisning för 2020

By

C-RADs årsredovisning 2020 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats, https://c-rad.se/sv/finansiella-rapporter/ samt som bilaga till detta pressmeddelande. För vidare upplysningar: Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post: investors@c-rad.com Denna information…

Read More
Close Menu