Skip to main content

Förändrat antal aktier och röster i C-RAD

By

C-RAD AB (publ) (”C-RAD” eller ”Bolaget”) har, enligt tidigare offentliggjord information, konverterat samtliga utestående konvertibellån på begäran av konvertibelinnehavaren  Norrlandsfonden. Den fulla konverteringen till aktier innebär att antalet B-aktier i…

Read More

Förändrat antal aktier och röster i C-RAD

By

Pressmeddelande 2016-12-30 C-RAD AB (publ) (”C-RAD” eller ”Bolaget”) har, enligt tidigare offentliggjord information, genomfört en företrädesemission om totalt 600 000 B-aktier. Emissionen har resulterat i att det registrerade aktiekapitalet och…

Read More

Förändrat antal aktier och röster i C-RAD

By

Pressmeddelande 2016-10-31 C-RAD AB (publ) (”C-RAD” eller ”Bolaget”) har, enligt tidigare offentliggjord information, genomfört en företrädesemission om totalt 1 400 000 B-aktier. Emissionen har resulterat i att det registrerade aktiekapitalet…

Read More

Förändrat antal aktier och röster i C-RAD

By

Pressmeddelande 2016-05-31 C-RAD AB (publ) (”C-RAD” eller ”Bolaget”) har, enligt tidigare offentliggjord information, genomfört en företrädesemission om totalt 5 506 330 aktier, varav 172 577 aktier utgörs av A-aktier och 5 333 753 utgörs av…

Read More
Close Menu