Skip to main content

C-RAD och RaySearch tecknar samarbetsavtal

By

C-RAD AB (publ) och RaySearch Laboratories AB (pub) är glada att kunna tillkännage ett samarbetsavtal som syftar till att gemensamt utveckla innovativa lösningar och produkter för att förbättra kvaliteten på…

Read More

Högsta domstolen nekar prövningstillstånd

By

Högsta domstolen nekar prövningstillstånd i mål angående en tidigare anställds yrkande om ersättning för en uppfinning. Högsta domstolens beslut att neka prövningstillstånd innebär att målet är slutligt avgjort och Patent-…

Read More
Close Menu