Incitamentsprogram

Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på investors@c-rad.com
English version here
C-RAD har tre aktiva incitamentsprogram godkända av årsstämmorna 2021, 2022 och 2023.
Se incitamentsprogram för åren 2023 - 2026
Se incitamentsprogram för åren 2022 - 2025
Se incitamentsprogram för åren 2021 - 2024

Välkommen att kontakta oss för mer information kring investeringar och finansiell information

Välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor