Incitamentsprogram

Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på investors@c-rad.com
English version here

C-RAD har tre aktiva incitamentsprogram godkända av årsstämmorna 2020, 2021 och 2022.

Se incitamentsprogram för åren 2022 - 2025
Se incitamentsprogram för åren 2021 - 2024
Se incitamentsprogram för åren 2020 - 2023

Välkommen att kontakta oss för mer information kring investeringar och finansiell information

Välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor